χαλκέα

χαλκέα
χάλκεος
of copper
neut nom/voc/acc pl (epic)
χαλκέᾱ , χάλκεος
of copper
fem nom/voc/acc dual (epic)
χαλκέᾱ , χάλκεος
of copper
fem nom/voc sg (attic doric aeolic)
χαλκέᾱ , χαλκεύς
coppersmith
masc acc sg
χαλκοῦς
of copper
neut nom/voc/acc pl (epic)
χαλκοῦς
of copper
neut nom/voc/acc pl
χαλκέᾱ , χαλκοῦς
of copper
fem nom/voc/acc dual (epic)
χαλκέᾱ , χαλκοῦς
of copper
fem nom/voc sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • χαλκέᾳ — χαλκέαι , χάλκεος of copper fem nom/voc pl (epic) χαλκέᾱͅ , χάλκεος of copper fem dat sg (attic doric aeolic) χαλκέαι , χαλκοῦς of copper fem nom/voc pl (epic) χαλκέαι , χαλκοῦς of copper fem nom/voc pl χαλκέᾱͅ , χαλκοῦς of copper fem dat sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαλκέα — ἡ, Μ είδος πρασινωπής σαύρας. [ΕΤΥΜΟΛ. < χαλκός + κατάλ. έα (πρβλ. ιτ έα, συκ έα). Το όν. τής σαύρας προήλθε από το χρώμα τού οξειδωμένου χαλκού] …   Dictionary of Greek

  • χάλκεα — χάλκεος of copper neut nom/voc/acc pl χάλκεος of copper neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαλκέας — χαλκέᾱς , χάλκεος of copper fem acc pl (epic) χαλκέᾱς , χάλκεος of copper fem gen sg (attic doric aeolic) χαλκέᾱς , χαλκεύς coppersmith masc/fem acc pl (epic) χαλκέᾱς , χαλκεύς coppersmith masc acc pl χαλκέᾱς , χαλκοῦς of copper fem acc pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χάλκε' — χάλκεα , χάλκεος of copper neut nom/voc/acc pl χάλκεα , χάλκεος of copper neut nom/voc/acc pl χάλκεε , χάλκεος of copper masc voc sg χάλκεε , χάλκεος of copper masc/fem voc sg χάλκεαι , χάλκεος of copper fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Liste griechischer Phrasen/Chi — Chi Inhaltsverzeichnis 1 Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ …   Deutsch Wikipedia

  • χαλκέαις — χάλκεος of copper fem dat pl (epic) χαλκέᾱͅς , χάλκεος of copper fem dat pl (attic) χαλκοῦς of copper fem dat pl (epic) χαλκέᾱͅς , χαλκοῦς of copper fem dat pl (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Geflügelte Worte (Antike) — Alpha und Omega, Anfang und Ende, kombiniert zu einem Buchstaben Diese Liste ist eine Sammlung alt und neugriechischer Phrasen, Sprichwörter und Redewendungen. Sie beschreibt ihren Gebrauch und gibt, wo möglich, die Quellen an. Graeca non… …   Deutsch Wikipedia

  • ASSARION seu ASSARIUM — ASSARION, seu ASSARIUM Romanis olim dictum est instrumentum quadratum, ex duobus laterculis aeneis compactum, quod ferrei claustri instar habebat: Κλείδιον Graecis. Ut enim antiqui non dissimiles nostris claves habuêre, ita et similia prorsus… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • DANAE — filia Acrisii, Regis Argiv. ex Eurydice, filia Lacedaemonis, qui cum oraculo monitus esset, fore, ut a nepote occideretur, filiam munitissimae turi inclusit: cuius amore captus Iuppiter in imbrem aureum se convertit, et per tegulas in puellae… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”